Előző
Következő

Felházi Anett

Klinikai
szakpszichológus


Pszichoanalitikus
pszichoterapeuta


Kiképző és szupervízor
pszichoanalitikus


a Magyar
Pszichoanalitikus
Egyesület Titkára (2019-)

Hiszek abban, hogy a pszichoterápia, a gyógyító emberi kapcsolat tudománya, képessé tehet arra, hogy változtassunk életünkön, hatékonyabban oldjuk meg problémáinkat, javítsuk életminőségünket, kapcsolatainkban jobban eligazodjunk.
Lelki sérüléseink, fájdalmaink feldolgozása is egy biztonságos, szakmai-emberi kapcsolati térben, képzett szakember segítségével valósulhat meg.

Kivizsgálás

Pszichoterápiás első interjú

A terápia megkezdése előtt néhány alkalmas kivizsgálás történik, ami kiemelt jelentőségű az ajánlott terápiás forma ajánlásában. A terapeuta felméri a személyiség szervezettségét, elhárító-mechanizmusait, a páciens alapvető kötődési mintázatát és aktuális lélektani állapotát. A kivizsgálás során sor kerül a problémák lényegének tisztázására, ill. a problémák lélektani részének meghatározására.

Megállapodnak a terápia lehetőségeiben, közösen kitűzött céljaiban. A terápiás szerződés rögzíti az együttműködés szabályait mindkét fel részére (fizetés módja, lemondási feltételek, szünetek, stb.).

Jelentkezni a 70-360-0064 telefonszámon, ill. az anett.felhazi@gmail.com címen lehet.
Első alkalom 10000 Ft.

Pszichoanalitikus pszichoterápia

A pácienst foglalkoztató problémák, érzések, a jelenre, jövőre vonatkozó konfliktusok, emlékek szabad elmondása adja a terápia vezérfonalát.
E terápiás forma az összetettebb, kevésbé jól kiemelhető problematika esetén javasolható terápiás forma. A több élethelyzetre, életvezetésre is kiterjedő nehézségek átdolgozása segíti a személyiség saját további változását, fejlődését.
A pszichoanalitikus pszichoterápia heti egy-két ülésben zajlik. A kezelés végét általában nem határozzák meg előre. A terápia időtartama néhány hónaptól egy-két évig terjed.

Fókuszált / időhatáros terápia

Általában előre meghatározzák az ülések számát. Az analitikus rövidterápia 15-30 ülésből áll, a heti 1-2 üléssel a terápia 3-6 hónapig tart. A pszichológiai munka olyan megragadható belső konfliktusra összpontosít, amely a páciens számára élettörténetileg, aktuális élethelyzetében és személyisége működésében egyaránt középponti szerepet játszik.

Pszichoanalízis

A pszichoanalízis olyan terápiás módszer, amely a lelki problémák megoldását a tudattalan konfliktusok feltárásától várja. Elmélete és gyakorlata Sigmund Freud felfedezésein alapul, az ő életműve kiindulópontja és viszonyítási alapja e tudományág minden későbbi fejlődésének. A pszichoanalízis volt az első olyan pszichoterápiás irányzat, amely összefüggő képet alkotott a lelki szerkezet felépítéséről, a lelki betegségek keletkezéséről. Jelentősége túlnő a pszichológiai felismeréseken, elmélete a teljes 20. század kulturális, társadalmi és tudományos fejlődését áthatotta. Ahogy maga Freud is bízott benne, a biológiai fejlődés, a kognitív idegtudományi és a fejlődéslélektani kutatási eredmények igazolják a pszichoanalízis, mint a lelki betegségek gyógyításának módszerét, ill. finomítják és módosítják egyes téziseit.

Célja: A gyógymód célja a személyiségfejlődés elakadásainak feloldása, az elhárított és tudattalanná vált tartalmak integrálása a személyiségbe. Ennek útja a tudattalan belső konfliktusok tudatosítása, újraélése és új módon történő feldolgozása a kezelés során. A gyerekkorban bevésődött rossz alkalmazkodást meghatározó belső sémák, lelki munkamódok, amelyek a felnőtt életben ismétlődő kapcsolati konfliktusokhoz és életvezetési problémákhoz vezettek, a terápiás kapcsolatban feltárhatók és átalakíthatók a sikeresebb és energikusabb életvitel érdekében.

A kezelés minimum heti 3 alkalommal történő találkozásokat jelent, ahol a terapeuta a lelki élet egészét vizsgálja, ahogy az az ember élettörténetében, cselekedeteiben, gondolatáramlásában megmutatkozik - fontos szerephez jut az álmok, fantáziák, átfutó gondolatok beillesztése a lelki élet folytonosságába. Ezáltal lehetségessé válik a személyiség teljesebb átdolgozása, harmonikusabbá válása, egy új életminőség kialakulása.

Alkalmazható: Főként olyan esetekben javasoljuk, ahol ismétlődő életvezetési problémák, tünetek valószínűsítik, hogy a bajok gyökerét a személyiségfejlődés korai zavaraiban kell keresnünk (korai elválasztások, konfliktusos anya-gyerek kapcsolat, traumák, családi terheltség, szülők durva veszekedései, válása). A bizalmatlanság, a kapcsolatok kerülése, a függőségtől való félelem ugyanúgy korai sérülések meglétét jelezheti.

A pszichoanalizis rendszerint évekig tart és sok időt és energiát igényel. Ha a megvalósítása nem lehetséges,

Pszichoanalitikusan orientált kezelés

is segítséget nyújthat. Ilyenkor a heti 1-2 találkozás alkalmával az aktuális problémák megbeszélése, feszültségoldása történik megértő, érzelmileg biztonságos légkörben. Az analitikus felfigyel azokra a finom jelzésekre, amikkel a beteg énje egy konfliktushelyzetre reagál, de amiket eddigi életvezetésében figyelmen kívül hagyott.

Alkalmazható: Szélesebb körben, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, ismételten konfliktushelyzetbe kerülő személyiségeknél is.

Eredmények:A páciens önismeretének javulása, feszültségeitől való megszabadulás, megkönnyebbülés (pszichés eredetű tünetek megszűnése).
Család- és párterápia

Olyan pszichoterápiás módszer, amely feltárja és enyhíti a családon - mint rendszeren - belül aktuálisan összefonódó érzelmi problémákat. Családterápia ajánlott minden olyan segítséget igénylő, problémákkal küszködő családnak, aki önerőből problémáit megoldani nem tudja, de leginkább


A családterápia időhatáros, 5-12 ülésből álló terápia. Egy ülés kb. másfél óra és két terapeuta jelenlétében történik, természetesen az egész család részvételével.
A terápia célja: közösen megtalálni azokat a családban rejlő erőket, melyek segítségével a változás (gyógyulás) elérhető.

Tanácsadás

Életvezetési és pszichológiai tanácsadásra jól körülhatárolható döntési dilemma, konfliktus vagy életviteli probléma kialakulása esetén lehet szükség. Párkapcsolati döntésekben, gyermekvállalás és nevelés területén, különböző életkorszakok váltásakor, valamint munkahely, karrierút megválasztása során lépnek fel leggyakrabban olyan elakadások, amelyek erős szorongást válthatnak ki, és megoldásuk nem tűr halasztást. A tanácsadás nem a régmúlt feltárására és a tudatalatti folyamatok elemzésre épít, hanem egyértelműen a jelenre és a jövőre koncentrál. Legfontosabb célja az aktuális helyzetből való kimozduláshoz szükséges erőforrások mobilizálása.

Az életvezetési tanácsadás folyamatában először a probléma vagy konfliktus megfogalmazására kerül sor. Gyakran már ez önmagában is feszültségoldó hatású lehet. Ezt követően a tanácsadó segíti a kliensét abban, hogy a megoldáshoz szükséges információkat és erőforrásokat összegezze.
Gyakran kiderül, hogy a döntési nehézség, belső konfliktus magja a személyiségben mélyebben ágyazott. Ilyenkor a "praktikus", információs szinten nem oldható meg a probléma, szükség van a mélyebb önismeretet nyújtó, és a valós igények, motivációk feltérképezését szolgáló pszichológiai tanácsadásra. A rejtett érzelmek, tudatalatti tényezők elemzése segít a korábban fel nem ismert ellenállások azonosításában. Ha a pszichés akadály elgördül, hatékonyabbá válik a kommunikáció, javul az alkalmazkodó készség, és a megfogalmazott célok harmóniába kerülnek a személyiséggel.

©pszichorendeles.eu 2012